Chính sách điều khoản

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Truy cập và sử dụng dịch vụ của caythiennhien bạn phải chấp thuận và đồng ý với các ràng buộc điều khoản sử dụng do chúng tôi quyết định.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng của caythiennhien xin vui lòng dừng việc truy cập ngay lập tức.

Truy cập Caythiennhien.com

Chúng tôi bảo lưu quyền được thay đổi bất cứ lúc nào bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà caythiennhien cung cấp, và chúng tôi không cần phải báo trước. Bạn cần phải yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký để nhận thông báo.

Chúng tôi không tiết lộ cho bất kỳ người nào hay tổ chức nào về thông tin của bạn. Nếu bạn phát hiện tài khoản của bạn bị truy cập trái phép bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hủy truy cập và khôi phục ngay lập tức. Caythiennhien có quyền vô hiệu hóa bất kì tài khoản nào và bất cứ lúc nào theo quy định của chúng tôi mà không cần thông báo lý do.

Quyền sở hữu

Chúng tôi là chủ sở hữu của website cho nên bất cứ phần mền được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi pháp luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ mà không cần thông báo trước.

Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kì mục đích nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi.

Hạn chế đưa thông tin lên trang web

Chúng tôi liên tục kiểm soát và loại bỏ ngay lập tức những thông tin sau đây:

  • Các thông tin chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phạm pháp.
  • Xâm phạm quyền tự do các nhân của người khác, bôi nhọ hay phỉ báng.
  • Truyền bá những thông tin của người khác mà không được sự cho phép của họ
  • Truyền đi những tập tin có chứa virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  • Bất kỳ các hành động nào không hợp pháp và bị cấm bởi bộ luật tương ứng.
  • Bất kì hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Thương hiệu

Bạn không được phép sử dụng thương hiệu caythiennhien.com vào các mục đích không có sự cho phép của chúng tôi.

Việc tải dữ liệu

Bạn chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu những phần mền và dữ liệu đã tải từ trang web của chúng tôi cũng như bạn không được phép bẻ khóa phần mền.

Các thắc mắc có thể liên hệ tại đây